Pra Diploma Sains

 puncakalam

Syarat Am Universiti:

Lulus SPM atau yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat minima (3) kredit / kepujian termasuk Bahasa Melayu.

DAN

Lulus Sejarah (Mula digunapakai sejak SPM 2013). 

Syarat Khas Program:

Kepujian Matematik / Matematik Tambahan.

DAN

Lulus Bahasa Inggeris.

 

SERTA

Lulus satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:

  • Fizik
  • Kimia
  • Biologi
  • Sains Tambahan

 

Subjek - subjek yang dipelajari:

SEMESTER 1

Nama Kursus Kod Kursus
FIZIK I PHY 081
KIMIA I CHM 081
BAHASA INGGERIS I BEL 020
MATEMATIK I (ASAS) MAT 081
BIOLOGI I (ALIRAN BIOLOGI) BIO 081

  

Syarat Kemasukan Penerapan ke Diploma Bagi Lulusan Pra Diploma Sains (PD007):

  1. Mendapat CGPA > 3.00 serta lulus semua subjek iaitu minimum gred C, pelajar Lulus Naik Taraf (LNT).
  2. Mendapat CGPA 2.00 - 2.99, pelajar akan ditawarkan ke semester 2 program Pra Diploma Sains.
  3. Mendapat CGPA < 2.00, pelajar gagal dan diberhentikan (D3).

 Senarai program Diploma yang ditawarkan selepas pelajar Lulus Naik Taraf (LNT) Program Pra Diploma Sains.