Kampus Negeri

 

Program Pra Pendidikan Tinggi (PPT) ditawarkan di 14 buah kampus di seluruh Malaysia. 12 buah kampus di Semenanjung Malaysia dan 2 buah kampus di Sabah & Sarawak.  Keprihatinan pihak UiTM dapat dilihat dengan pelbagai perancangan dan pelaksanaan bagi memastikan mereka melanjutkan pelajaran dalam program Pra Pendidikan Tinggi.

 

 

  

 Kampus Yang Menawarkan 2