Pembayaran Yuran bagi Pelajar Baru

 

Pelajar-pelajar baru diminta membuat pembayaran yuran pengajian seperti yang telah dinyatakan di dalam Surat Tawaran.

Hanya pelajar Program BA003 & PD008 sahaja yang perlu membayar yuran.

Pelajar BA002 dan PD007 TIDAK PERLU membayar yuran

Kesemua bayaran perlu di buat di mana-mana cawangan BANK ISLAM di seluruh Malaysia. Baca dengan teliti dan patuhi arahan.