Bantuan Kewangan Kepada Golongan B40

 

 Elaun Bulanan Pelajar ppt

Pelajar yang layak akan menerima bantuan berbentuk:


  • #1 Elaun sara diri sepanjang tempoh pengajian (termasuk tambang pergi dan balik sekali sepanjang tempoh pengajian).
  • #2 Pengecualian yuran pengajian.
  • #3 Pengecualian yuran asrama.