Piagam Pelanggan

 

stud 3 kecik

 

  • #1 Memastikan pengurusan program Pra Diploma dapat dilaksanakan dengan efisen, cekap dan tepat serta menepati visi dan misi UiTM.
  • #2 Memastikan program Pra Diploma diurus tadbir mengikut peraturan dan prosedur UiTM.
  • #3 Sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan bagi menjayakan program Pra Diploma UiTM.